List of Executive Members

Name Phone
Bhag Singh Chahal 416 677 2725
Balkar Singh 647 273 5452
Gurjit Dakha 647 290 8508
Gurpreet Sidhu 647 299 2047
Gurmeet S Boparai 416 993 2025
Harinder S Gahir 647 280 0585
Harpreet Luthra 905 794 1158
Kuki Gill 416 562 3090
Dr Karnail Singh 416 720 1523
Lakhwinder Gill 905 790 0666
Dr Ranjit Singh 416 707 6052
Shivtaj Zirvi 905 790 3322
Rajinder S Saini 416 798 4244
Parvinder Saund 905 672 7272
Aloka Mehndiratta 905 796 8567
Pavittar Kaur 905 457 3857
Ajaypal Duggal 416 648 8699
Pawanjit Malhi 416 562 6070